Foutcodes uitgelicht

Wat betekent de foutcode op mijn apparaat?

AEG – Electrolux – Zanussi:

Oude generatie machines:

 • C1: Geen of onvoldoende watertoevoer.
 • C2: Water wordt niet afgevoerd (pompfout).
 • C3: Water in de lekbak van apparaat.
 • C5: Motortemparatuurbeveiling geactiveerd.
 • C6: Pressostaat defect.
 • C7: Geen of onvoldoende verwarming.
 • C8: Ntc-voeler kortgesloten.
 • C9: Geen tachosignaal van de motor.
 • CA: Mosfet kortsluiting van de motorbesturing.
 • CB: Veiligheidsniveau 5 keer bereikt.
 • CC: Ptc voor mosfet kortgesloten.
 • CD: Deurslot kan niet gesloten worden.
 • CE: Zeepbakdeksel komt niet in de juiste positie.
 • CF: Eeprom fout in de besturing.

Nieuwe generatie machines:

 • E10 – E11: Geen of onvoldoende watertoevoer.
 • E13: Machine verliest water.
 • E20 – E21: Water wordt niet afgevoerd.
 • E31: Waarde annaloge druksensor buiten marges.
 • E32: Onjuiste calibratie annaloge druksensor.
 • E34: Waarde annologe tov digitale pressostaat fout.
 • E40 – E41: Deurslot kan niet gesloten worden.
 • E52: Geen tachosignaal van de motor.
 • E61: Geen of onvoldoende verwarming.
 • E62: Oververhitting tijdens het wassen.
 • E71: Ntc-voeler verwarming defect.
 • E91: Interne communicatiefout besturings-electronica.
 • E93: Foutieve besturings-configuratiecode ingevoerd.
 • EB!: Netfrequentie buiten marges.
 • EB2: Netvoeding te hoog.
 • EB3: Netvoeding te laag.
 • EF0 – EF3: Water in bodemkuip (lekbak).
 • EF2: Overdosering zeep.
 • EF5: Onbalansherkenning buiten marges.

Whirlpool

 • CA: Motorstroom buiten marges.
 • CE: Besturing interne communicatiefout.
 • ER: Processor niet of onjuist gereset.
 • FL: Waterniveau te hoog.
 • LD: Water wordt niet afgevoerd (pompfout).
 • LF: Geen of te weinig watertoevoer.
 • LS: Deurslot kan niet gesloten worden.
 • OB: Onbalansherkenning buiten marges.
 • PF: Voedingsprobleem.
 • SR: Relais blijft gesloten op besturingsprint.

Bauknecht

 • F1: Geen of onvoldoende watertoevoer.
 • FA – F2: Water in bodemkuip (lekbak).
 • F3: Water wordt niet afgevoerd (pompfout).
 • F4: Geen of onvoldoende verwarming.
 • F5: Ntc-voeler verwarming defect.
 • F6: Geen tachosignaal van de motor.
 • F7: Triac motorbesturing defect.
 • F8 – F12: Verwarmingscircuit onderbroken.
 • F13: Deurslot kan niet gesloten worden.
 • F14: Eeprom fout.
 • F15: Trommelpositionering defect (bovenladers).
 • F18: Schuimdetectie.
 • F21: Communicatiefout bediening en besturing.
 • F23: Pressostaat defect.
 • F24: Wateroverloopcontact pressostaat geactiveerd.
 • F26: Pompaansturing defect.
 • F27: Draairichtingrelais motorsturing defect.
 • F28: Veldomschakeling motor onjuist.
 • F31: Trommel geblokkeerd (bovenladers).

Bosch – Siemens

 • D01: Geen of onvoldoende watertoevoer.
 • D02: Water wordt niet afgevoerd (pompfout).
 • D03: Geen of onvoldoende verwarming.
 • D04: Zonder aansturing motor toch tachosignaal.
 • D05: Ntc-voeler defect.
 • D06: Geen tachosignaal van de motor.
 • D07: Deurslot kan niet gesloten worden.
 • D09: Draaikeuzeschakelaar defect.
 • D10: Waterniveau te hoog.
 • D13: Maximale toerental centrifugeren niet bereikt.
 • D17: Trommelpositionering defect (bovenladers).

Miele

 • F1: Pressostaatfout.
 • F2: Ntc-voeler defect.
 • F3: Geen of onvoldoende verwarming.
 • F4: Geen tachosignaal van de motor.
 • F5: Overdosering.
 • F6: Geen of onvoldoende watertoevoer.
 • F7: Water wordt niet afgevoerd (pompfout).
 • F8: Eind centrifugeren lager dan 400 toeren.
 • COR: Geen storingen opgeslagen.

Samsung

 • E1 – 4E: Geen of te weinig wateraanvoer.
 • E2 – 5E: Water wordt niet afgevoerd (pompfout).
 • E3 – OE: Onbalansherkenning buiten marges.
 • E5 – HE1: Watertemperatuur te hoog.
 • E6 – HE2: Watertemperatuur te laag.
 • E7 – 1E: Onjuist waterniveau.
 • E8 – CE: Onjuiste watertemperatuur.
 • E9 – 11E – LE: Machine lekt water.
 • EA – EB – 3E: Trommel draait niet.

Lg

 • CL: Kinderslot geactiveerd.
 • DE: Deur niet gesloten (Drogers).
 • PE: Waterdruk te laag.
 • FE: Waterniveau te hoog.
 • DE: Deurslot kan niet gesloten worden.
 • EHE:Te hoge luchttemperatuur (drogers).
 • LE – CE: Motor overbelasting.
 • IE: Geen watertoevoer.
 • OE: Water wordt niet afgevoerd (pompfout).
 • UE: Onbalansherkenning buiten marges.
 • TE: Geen of onvoldoende verwarming.SE: Motor draait niet.

Hotpoint

 • E10 – E13: Geen watertoevoer.
 • E15: Geen of onvoldoende waterafvoer.
 • E16: Waterniveau te hoog.
 • E17: Deurslot kan niet gesloten worden.
 • E30 – E31: Motor of aansturing defect.
 • E50 – E51: Besturing defect.

Asko

 • F1: Geen of onvoldoende watertoever.
 • F2: Waterniveau te hoog.
 • F3: Water wordt niet afgevoerd (pompfout).
 • F4: Ntc fout.
 • F5: Geen of onvoldoende verwarming.
 • F6: Geen tachosignaal van de motor.
 • F7: Deurslot kan niet gesloten worden.
 • 00 – 00: Niet gecentrifugeerd.

Electrolux

1.6 Tabel van alarmen codes EWM1000 Alarm Omschrijving Mogelijke fout Actie / Machine -status Reset

 • E00 Geen alarm
 • E11 Moeite met het vullen tijdens de wasfase Kraan gesloten of waterdruk onvoldoende is; afvoerslang verkeerd geplaatst ; Watertoevoer solenoïde defect ; lekken uit drukschakelaar hydraulisch circuit ; Drukschakelaar defect ; Bedrading defect ; Printplaat defect . Cyclus onderbroken , deur gesloten Start
 • E13 Water lekkage Afvoerslang verkeerd geplaatst ; waterdruk onvoldoende ; Watertoevoer solenoïde defect ; Lekken of blokkade in drukschakelaar hydraulisch circuit ; Drukschakelaar defect ; Printplaat defect . Cyclus onderbroken , deur gesloten Start
 • E21 Moeilijkheden bij aftappen Afvoerslang geknikt / geblokkeerd / niet goed geplaatst ; Tap filter verstopt of vuil ; Afvoerpomp defect ; Drukschakelaar defect ; Bedrading defect ; Printplaat defect ; Lekstroom van verwarmingselement naar aarde . Cyclus onderbroken Start
 • E23 Afvoerpomp triac defect Afvoerpomp defect ; Bedrading defect ; Printplaat defect . Veiligheid afvoer – Cyclus gestopt , open deur Selector op ” 0 ”
 • E24 Problemen met « sensing » van afvoerpomp triac printplaat defect . Veiligheid afvoer – Cyclus gestopt , deur vrijgegeven Selector op ” 0 ”
 • E33 Incongruentie tussen contact sluiting van antiboiling en 1e niveau van de drukschakelaar Drukschakelaar defect ; Lekstroom van verwarming element aan de grond ; Verwarmingselement ; Bedrading defect ; circuit kaart defect . Veiligheid afvoer – Cyclus gestopt , open deur Selector op ” 0 ”
 • E35 Water overloop Watertoevoer solenoïde defect ; Lekken uit drukschakelaar hydraulisch circuit ; Drukschakelaar defect ; Bedrading defect ; circuit kaart defect . Cyclus geblokkeerd , deur gesloten . Veiligheid drain . Afvoerpomp ( sequentie 5 min. ON – . 5 minuten. OFF ) Keuzeschakelaar op ” 0 ”
 • E36 « sensing » circuit van anti – kokend drukschakelaar defecte printplaat defect . Cyclus geblokkeerd , deur gesloten Selector op ” 0 ”
 • E37 « sensing » circuit van 1 niveau defecte printplaat defect . Cyclus geblokkeerd , deur gesloten Selector op ” 0 ”
 • E39 HV « sensing » circuit van anti – overstromingen druk Schakel defecte printplaat defect . Cyclus geblokkeerd , deur gesloten Selector op ” 0 ”
 • E41 Deur open Deur veiligheidssysteem defect ; Bedrading defect ; Printplaat defect . Cyclus onderbroken Start
 • E42 Problemen met de opening van de deur veiligheidsvergrendeling voor de deur defect ; Bedrading defect ; Printplaat defect Cycle gepauzeerd Start of Selector op ” 0 ”
 • E43 Vermogen triac op deurvergrendeling defect veiligheid Deurvergrendeling defect ; Bedrading defect ; Printplaat defect . Veiligheid drain , deur vrijgegeven Selector op ” 0 ”
 • E44 Deur vergrendeling « sensing » defecte printplaat defect . Veiligheid drain , deur vrijgegeven Selector op ” 0 ”
 • E45 « sensing » op deurvergrendeling triac defecte printplaat defect . Veiligheid drain , deur vrijgegeven Selector op ” 0 ”
 • E51 Motorvermogen triac kortgesloten printplaat defect ; Lekstromen van de motor of bedrading. Cyclus geblokkeerd , deur gesloten ( na 5 pogingen in diagnostiek of direct tijdens de selectie ) Selector op ” 0 ”
 • E52 Geen signaal van de motor tachimetric generator Motor defect ; Bedrading defect ; Printplaat defect . Cyclus geblokkeerd , deur gesloten ( na 5 pogingen in diagnostiek of direct tijdens de selectie ) Selector op ” 0 ”
 • E53 « sensing » circuit op motor triac defecte printplaat defect . Cyclus geblokkeerd Selector op ” 0 ”
  Alarm Omschrijving Mogelijke fout Actie / Machine -status Reset
 • E54 Motor relaiscontacten steken printplaat defect ; Lekstromen van de motor of bedrading . Cyclus geblokkeerd , deur gesloten ( na 5 pogingen in diagnostiek of direct tijdens de selectie ) Selector op ” 0 ”
 • E61 Onvoldoende verhitting tijdens het wassen NTC sensor defect ; Verwarmingselement defect ; Bedrading defect ; Printplaat defect . Opwarmfase overgeslagen —
 • E62 Oververhitting tijdens het wassen NTC sensor defect ; Verwarmingselement defect ; Bedrading defect ; Printplaat defect . Veiligheid afvoer ( met koelwater vulling) – Stop met open deur Selector op ” 0 ”
 • E66 Vermogen relais voor verwarmingselement defecte printplaat defect ; Lekstroom van verwarmingselement of bedrading naar de grond. Veiligheid afvoer ( met koelwater vulling) – Stop met open deur Selector op ” 0 ”
 • E71 NTC wassen defect NTC defect ; Bedrading defect ; Printplaat defect . Opwarmfase overgeslagen —
 • E82 Fout in reset positie van selector printplaat defect . Cyclus geannuleerd Selector op ” 0 ”
 • E83 Fout bij het lezen van selector positie Configuration gegevens onjuist zijn; Printplaat defect . Tijdens de cyclus normaal voortgezet , schakelt volledig uit tijdens de selectie —
 • E93 Verkeerde machine configuratie Configuratie gegevens onjuist zijn; Printplaat defect . Toestel geblokkeerd Selector op ” 0 ”
 • E94 Verkeerde wascyclus configuratie Configuratie gegevens onjuist zijn; Printplaat defect . Toestel geblokkeerd Selector op ” 0 ”
 • E95 communicatie fout tussen microprocessor en EEPROM printplaat defect . Toestel geblokkeerd Selector op ” 0 ”
 • E96 Incongruentie tussen hardware -versie en configuratie . Configuratie gegevens onjuist zijn; Printplaat defect . Toestel geblokkeerd Selector op ” 0 ”
 • E97 Incongruentie tussen programma- selector en cyclus configuratie Configuratie gegevens onjuist zijn; Printplaat defect . Toestel geblokkeerd Selector op ” 0 ” Frequentie EB1 Voeding van het apparaat onjuist problemen Netstroomvoorziening (onjuiste / interferentie ) ; Printplaat defect . Cyclus geblokkeerd totdat de normale voeding voorwaarden wordt hersteld Selector op ” 0 ” Problemen EB2 Voltage te hoge stroom ( onjuiste / interferentie ) ; Printplaat defect. Cyclus geblokkeerd totdat de normale voeding voorwaarden wordt hersteld Selector op ” 0 ”
 • EB3 Voltage te laag problemen Netstroomvoorziening (onjuiste / interferentie ) ; Printplaat defect . Cyclus geblokkeerd totdat de normale voeding voorwaarden wordt hersteld Selector op ” 0 “