Disclaimer

Deze website van Zanden Onderdelen Services geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor gebruik door onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Zanden Onderdelen Services is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Deze site van Zanden Onderdelen Services is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Het is niet toegestaan deze site te framen. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Zanden Onderdelen Services , tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Zanden Onderdelen Services is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.